Plany i programy na rok szkolny 2017/2018

Plan-pracy-szkoły-2017-2018.docx

Plan Pracy Przedszkola z profilaktyką i wychowaniem 2017_2018.docx

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018

Statuty

Statut Zespołu.-tekst jednolity

SP7 – tekst_jednolity.

Przedszkole – tekst_jednolity.

Zmiany w Statucie Przedszkola 2017-2018

Zmiany w statucie Szkoły 2017-2018

Zmiany w statucie Zespołu 2017-2018

Procedury:

Procedury – różne

Cyberprzemoc – procedura postępowania

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Procedura postępowania w przypadku niezwrócenia podręcznika szkolnego/materiałów edukacyjnych przez ucznia lub zwrócenia zniszczonych materiałów

Regulamin korzystania z placu zabaw – specyfikacja dla przedszkola

Koncepcja

Koncepcja pracy szkoły 2013-2018

Ewaluacja: 

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018

Inne:

Wiosek o dopuszczenie programu nauczania/wychowania