Godziny pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 7.00 – 10.40   11.35 – 16.00  
Wtorek 7.00 – 10.40   11.35 – 16.00  
Środa 7.00 – 10.40   12.55 – 16.00  
Czwartek 7.00 – 12.30   12.55 – 16.00  
Piątek 7.00 – 12.30   12.55 – 16.00  

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych po dostarczeniu do wychowawcy  deklaracja lub jednorazowej zgody wypełnionej przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej.

Regulamin świetlicy