Siatka

Historia Internetu

Arkusz kalkulacyjny – luki

Pivot

Rodzaje powieści

Odmienne i nieodmienne części mowy

Odmienne i nieodmienne części mowy

Krzyżówka filmowa

Byki i… – przygotowanie cz. III

Byki i… – przygotowanie cz. II

Byki i… – przygotowanie – cz. I

Symultaniczny słowniczek ortograficzny

Pojęcia związane z lekturą „W pustyni i w puszczy”

Cechy charakteru

Pisownia przymiotników

Gatunki literackie – kategoryzacja

Budowa okna programu Baltie

Frazeologizmy w wypowiedzi

Pojemność nośników danych

Jednostki wielkości danych cz.2

Jednostki wielkości danych

Regulamin pracowni – tekst z lukami

Licencje komputerowe – połącz w pary

Pisownia nazw mieszkańców

Wielka czy mała litera?

Pisownia przymiotników

Pisownia wyrazów w rz

Wykresy

Licencja CC

Licencja CC – quiz

Prawo autorskie – zadanie z lukami